Priprema za prijemne na fakultetima

 


PRIPREMA UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA ZA POLAGANJE PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS NA FAKULTETEFAKULTETPOLAŽU SE
HEMIJSKIHemija
POLJOPRIVREDNIHemija ili sociologija
TEHNOLOŠKIHemija ili fizika ili matematika
RUDARSKO GEOLOŠKIHemija
FAKULTET FIZIČKE HEMIJEHemija ili fizika ili matematika ili biologija
VETERINARSKIHemija
FARMACIJAHemija i matematika ili biologija
MEDICINAHemija i biologija
VMAHemija i biologija
STOMATOLOGIJAHemija i biologija
BIOLOGIJABiologija
FONMatematika ili matematika+opšta informisanost
MATEMATIKAMatematika
EKONOMSKIMatematika ili računarstvo ili osnovi ekonimije ili poslovna.ekonomija
GRAĐEVINSKIMatematika
SAOBRAĆAJNIMatematika i fizika
MAŠINSKIMatematika
ŠUMARSKIMatematika i biologija
ETFMatematika ili fizika ili oba
FIZIKAFizika ili matematika
OSTALI FAKULTETI I VIŠE ŠKOLE GDE SE POLAŽU MATEMATIKA, HEMIJA, BIOLOGIJA ILI FIZIKA
  • Nastava samo subotom ili nedeljom
  • Popodnevni ili večernji termini
  • Nastavni fond
    • MATEMATIKA i HEMIJA (po 80 časova)
    • BIOLOGIJA i FIZIKA (po 70 časova)
  • Rad u manjim grupama
  • Plaćanje u više mesečnih rata
POČETAK: 09. NOVEMBAR 2019./ ZAVRŠETAK: 21. JUNI 2020.. INFO: 334 57 52 (10-18h)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright ©2019. MasterClass