Kompjuterska edukacija

 

 

  Kompjuterski centar master:class se nalazi u samom centru grada, u Sportskom centru “TAŠMAJDAN”. Komforni i klimatizovani kabineti sa opremom najnovije tehnologije, programi edukacije i kvalitetni instruktori, omogućavaju polaznicima da postignu vrhunske rezultate u kompjuterskoj edukaciji. Termini početaka kurseva su fiksni, bez obzira na broj polaznika, što Vam omogućava da unapred uskladite svoje obaveze i planirate svoje aktivnosti. Svaki polaznik na početku kursa dobija didaktički materijal, skriptu i disk sa primerima. Na završetku svakog kursa polaže se završni ispit koji se sastoji iz praktičnog i teorijskog dela, na kome polaznik primenjuje stečeno znanje. Nakon uspešno položenog završnog ispita polaznik dobija sertifikat iz određene oblasti. Polaznicima omogućavamo plaćanje u više rata, a studentima poseban popust (EURO 26).

  Posebne pogodnosti nudimo za organizovane grupe polaznika (max. 10 polaznika po grupi), a naročito preduzećima zainteresovanim za obuku zaposlenih (prilagođavanje programa potrebama preduzeća, usklađivanje termina sa radnim vremenom, popusti, poslovna saradnja, kompenzacija...)

  master:class je razvio i programe edukacije za najmlađe, učenike osnovnih i srednjih škola, koji su posebno prilagođeni uzrastu i potrebama polaznika. Nastava se održava u specijalizovanim master:class kabinetima u samim školama, a termini su prilagođeni školskom rasporedu.

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright © 2002 MasterClass