Kompjuterska edukacija - Microsoft Excel

 

 

  Najcenjeniji program iz familije Office, predstavlja nezamenljiv alat u preduzećima, uz pomoć njega sa lakoćom se vode sve vrste evidencija, kreiraju obrasci, profakture i izveštaji, uz automatizovane računske operacije i sve vrste grafikona.

 

Prijava

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright © 2002 MasterClass